Μελέτες Έργων

Home Μελέτες Έργων

Μελέτες

Ο τομέας των υδραυλικών μελετών αποτελεί έναν από τους δυναμικούς κλάδους δραστηριότητας της εταιρίας. Με άξονα τα θέματα υδραυλικών έργων, που αφορούν μια μεγάλη ποικιλία έργων υποδομής,  η εταιρία έχει αναπτύξει μια ισχυρή βάση μελετών δικτύων ύδρευσης και εξωτερικών υδραγωγείων, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, μελέτες έργων επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και μελέτες έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αποχέτευσης – αποστράγγισης έργων οδοποιίας, διευθέτησης και αποκατάστασης ρεμάτων και ποταμών, μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων.

ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Μελέτες κτηριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση κτηρίων όπως είναι οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης).
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων τομέων της πρωτογενούς παραγωγής (εγκαταστάσεις ύδρευσης, μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, άρδευσης, αντλιοστάσια, πιεστικά συγκροτήματα κ.λ.π.).
  • Μελέτες βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, δίκτυα μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, δίκτυα μεταφοράς ατμού για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων).
  • Μελέτες βιολογικού καθαρισμού για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων ανάκτησης βρόχινου νερού για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων (δικτυα διανομής οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα κ.λ.π.,για ιατρικές χρήσεις σε νοσοκομεία, ιατρεία και εργαστήρια)

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων.

Τεχνική Υποστήριξη

Όσο αφορά στην τεχνική υποστήριξη, η εταιρία διαθέτει  μηχανολόγους και αρκετούς εξειδικευμένους τεχνικούς, ικανούς να δώσουν την λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει πριν και μετά από την πώληση. Καθημερινά οι άνθρωποι αυτοί επισκέπτονται (αν χρειαστεί) τους χώρους των ενδιαφερομένων υποψήφιων πελατών για να διαπιστώσουν τις ειδικές συνθήκες & ανάγκες κάθε χώρου και διεκπεραιώνουν εξειδικευμένες μηχανολογικές προτάσεις.

Η εταιρεία μας φροντίζει με ειδικευμένους τεχνίτες και προσωπικό, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο να βρίσκεται κοντά σας παρέχοντας Άμεση επέμβαση για επείγουσα αποκατάσταση ζημιών.

Ο στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την κάθε επισκευή κατασκευή η ανακαίνιση συνολικά και να δώσουμε σωστές και αξιόπιστες λύσεις που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον.

  • Εγκαταστάσεις ύδρευσης
  • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Ανακαινίσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Βελτιώσεις και επέκταση υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Διαμοίρασέ το:Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest