Πολυστρωματική σωλήνα & Εξαρτήματα

Ο σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων είναι μια ιδανική λύση για εγκατάσταση ύδρευσης – θέρμανσης. Αποτελείται από δύο στρώματα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με ενδιάμεσο στρώμα αλουμινίου. Το αλουμίνιο στους πολυστρωματικούς σωλήνες είναι συγκαλυμμένο στα άκρα με loser. Το σημείο αυτό είναι το πιο ισχυρό σημείο του στρώματος αλουμινίου καθώς βελτιώνει την αντοχή του σωλήνα τόσο στην εσωτερική πίεση όσο και στην πίεση που δημιουργείται όταν οι σωλήνες κάμπτονται μετά την εγκατάσταση.

Προβάλλονται και τα 2 αποτελέσματα